Gobierno Corporativo

Comités

Comisión de Auditoría y Control

D. Juan María Aguirre Gonzalo Presidente

Dña. Ana García Fau Vocal

Dña. Francisca Ortega Hernández – Agero Vocal

Dña. María Luisa Jordá Castro Vocal

Dña. Ana Forner Beltrán Vocal

Comisión de nombramiento

Dña. Pilar Cavero Mestre Presidente

D. Donald Johnston Vocal

D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui Vocal

D. Juan María Aguirre Gonzalo Vocal

Comisión de retribuciones

Dña. María Luisa Jordá Castro Presidente

D. Fernando Ortiz Vaamonde Vocal

Dña. Pilar Cavero Mestre Vocal

D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui Vocal

Comisión de Sostenibilidad

Dña. Ana García Fau Presidente

Dña. Pilar Cavero Mestre Vocal

Dña. Francisca Ortega Hernández – Agero Vocal

D. Emilio Novela Vocal